Jdi na obsah Jdi na menu
 

Na nezaměstnanost si občané platí veřejné sociální pojištění

 

Sazba pojistného
Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:
·         u zaměstnavatelů
o        25 %, z toho: 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, nebo
o        26 %, z toho: 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, pokud si při splnění stanovených podmínek tuto sazbu zaměstnavatel sám stanoví a tuto skutečnost včas příslušné OSSZ písemně oznámí,
·       
  u zaměstnanců
o        6,5 %, jde-li o zaměstnance, který není účastný důchodového spoření, nebo
o        3,5 %, jde-li o zaměstnance, který je účastný důchodového spoření;
zaměstnanci platí pouze pojistné na důchodové pojištění; pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanci neplatí,
·         u osob samostatně výdělečně činných 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
·         u osob samostatně výdělečně činných, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění 2,3 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2011 tedy z částky minimálně 4 000 Kč, a který nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla (měla být) uhrazena záloha na pojistné na důchodové pojištění v daném kalendářním měsíci. Maximální měsíční základ činí 148 440 Kč,
·         u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění
o        28 %, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového pojištění, která není účastna důchodového spoření, nebo
o        30 %, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového pojištění, která je účastna důchodového spoření
·         u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,3 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2013 tedy z částky minimálně 5 000 Kč 
 
Více naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení:

Komentář ASN:

 Až do konce roku 2008 platili pracující občané sociální pojištění ve výši 8 % z vyměřovacího základu (mzdy). Z toho se odvádělo 0,4 % na státní politiku zaměstnanosti, 1,1 % na nemocenské pojištění a 6,5 % na důchodové pojištění.
 
Zaměstnavatel platil za své zaměstnancel 26 % z vyměřovacího základu.
 
Považujeme za důležité, aby občané i firmy odváděly státu sociální pojištění a chceme, aby tyto finance byly používány v první řadě na výplatu důchodů, nemocenských dávek a dávek nezaměstnaným, neboť na tyto sociální události si občané pojištění platí. Požadujeme, aby sociální systém byl nastavený spravedlivě a vyváženě a aby byl v souladu s Všeobecnou deklarací liských práv, kde se v čl. 25 píše:
25
      
      1) Každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho i
      jeho rodiny, čítajíc v to potravu, šatstvo, bydlení, lékařskou péči a
      nezbytné sociální služby; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v
      nemoci, při pracovní nezpůsobilosti, při ovdovění, v stáří nebo v
      ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku
      okolností nezávislých na jeho vůli.
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář