Jdi na obsah Jdi na menu
 

Otázky pro předsedy politických stran

23. 9. 2013

Předsedům různých politických stran jsme poslali několik základních otázek, týkajících se nezaměstnanosti, možnosti zvyšování počtu pracovních míst a finančního zabezpečení lidí bez práce. Odpovědi budeme postupně zveřejňovat.

1. Nezaměstnaní bývají v médiích někdy označováni za příživníky kteří ubírají nezaslouženě ze státní kasy peníze daňových poplatníků. Jaký je váš osobní názor a názor vaší strany na tento negativní mediální obraz lidí, kteří ztratili práci?

 
2. Za měsíc srpen 2013 bylo na úřadech práce evidováno 551 731 nezaměstnaných a pracovní úřady pro ně měly k dispozici 40 579 volných pracovních míst. Odhaduje se, že dalších 200 000 nezaměstnaných úřady práce neevidují. Jak zajistíte dostatek plnohodnotných pracovních míst na plný úvazek?
 
3. Jestliže není možné pro všechny občany zajistit odpovídající pracovní uplatnění, jak mají být finančně zabezpečeni ti, na které práce nezbude? Jaké podmínky by měli dle představ vaší politické strany občané splnit, aby získali nárok na podporu v nezaměstnanosti, jak dlouho má být vyplácena tato podpora vyplácena a v jaké výši?
 
4. V posledních letech došlo k omezování nároku občanů na podporu v nezaměstnanosti a ke snižování její výše. V důsledku toho mnoho nezaměstnaných nemá na podporu nárok, ačkoli si na tuto sociální událost platili veřejné sociální pojištění. Např. za měsíc srpen 2013 z celkového počtu 551 731 evidovaných nezaměstnaných pobíralo podporu jen 111 967 osob. Bude vaše strana usilovat o zvýšení podpor v nezaměstnanosti a o prodloužení poskytování této pojistné sociální dávky?
 
5. Podle současných zákonů nejen že mnoho nezaměstnaných nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nedostávají ani dávky životního minima. Podle zákona o hmotné nouzi totiž příjemce těchto dávek nesmí vlastnit téměř žádný majetek a nesmí mít žádnou hotovost. Nezaměstnaní občané jsou nuceni žít ze svých úspor či majetek prodávat, což je protiústavní. Jak budete řešit tento problém?
 
6. Jaký názor má vaše strana na veřejnou službu, kdy občané byli nuceni pod hrozbou odejmutí dávek pracovat zadarmo? Jaký názor máte na snahu modifikovat veřejnou službu, kdy by občané za práci nedostávali mzdu, ale vyšší sociální dávky? Jaký názor máte na projekt DONEZ, jehož podstata spočívá v tom, že se nezaměstnaní musí několikrát týdně hlásit na kontaktním pracovišti České pošty?
 
7. Prodlužuje se věk odchodu do starobního důchodu, přitom starší lidé (uvádí se věk 50 +) obtížně hledají zaměstnání.Velká většina starších lidí si přeje odejít do starobního důchodu kolem 60 let svého života a nechtějí „brát“ práci mladým. Jak hodláte řešit tento problém?
 
8. Jaká opatření uděláte, aby občané nebyli vylučováni z trhu práce z důvodu diskriminace?
 
9. V čem se liší postoj vaší strany k nezaměstnaným od postoje vašich hlavních názorových protivníků?
 
10. Kdo je ve vaší politické straně stínovým ministrem práce a sociálních věcí.?
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Volby

(Eva, 24. 9. 2013 11:15)

Děkuji za výstižné otázky pro politické strany. Kdy se asi dovíme odpovědi?
Dovolila jsem si nesouhlasit s presidentem ohledně veřejné služby a následně jsem se nedostala na diskusní stránky "Parlamentních listů", pro porušení morálního kodexu. Jsem zvědavá na odpovědi Zemanovců a samozřejmě i dalších stran. Doufám, že tuto iniciativu nebudou politické strany ignorovat.